Okumayı Sevdirme ve Yazma Kültürünü Geliştirme Derneği

KOP'tan Okuma alışkanlığını artırmak için proje teklifi

KOP Bölgesi’nde “Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması” amacıyla “KOP Okuyor” adlı yeni bir proje hayata geçiyor.

KOP'tan Okuma alışkanlığını artırmak için proje teklifi Haberler

T.C. Kalkınma Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Bölgesi’nde “Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması” amacıyla Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir ve Yozgat illerinde “KOP Okuyor” adlı yeni bir projeyi hayata geçirerek Mali Destek Programı 2016 yılı proje teklif çağrısı başlatmıştır.

Bu projeye;

 • Üniversiteler (Kamu),
 • Kamu Kurum/ Kuruluşları,
 • İl/İlçe Özel İdareler,
 • Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hizmet götüren Birlikler),
 • Belediyeler, katılabiliyor.

http://kop.gov.tr/proje/kop-okuyor-projesi/60

Okumayı Sevdirme ve Yazma Kültürünü Geliştirme Derneği olarak tüm kurum ve kuruluşlarımıza proje desteği sağlıyoruz.

Proje kapsamında yapılacak etkinlikler derneğimizin koordinatörlüğünde yapılmakta olup; kütüphane kurulması, kitap fuarı düzenlenmesi ve okur&yazar söyleşisi için yazarlarımızla destek olmaktayız.

Projeyle ilgili maliyetlendirme konusunda bizimle irtibata geçin.  

 

Hikmet Yılmaz-OYKÜDER Başkanı

(Okumayı Sevdirme ve Yazma Kültürünü Geliştirme Derneği )

Cep Tel: 0505 2116780

e-Posta: oykuderr@gmail.com

 

KOP OKUYOR PROJESİ

 

“KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali Destek Programı”

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2014-2018 yıllarını kapsayan KOP Eylem Planı’nda belirlenen amaçlara uygun olarak, ulusal ölçekli stratejiler doğrultusunda; KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali Destek Programı 2016 yılı proje teklif çağrısı başlatılmıştır.

Programın amacı 

KOP Bölgesi’nde yer alan Aksaray, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde okuma kültüründe farkındalık oluşturularak sürdürülebilir hale getirilmesi, öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi, bu illerde projelerin uygulanması, koordinasyonunun sağlanması ve projelerin izlenmesi amaçlanmaktadır. 
 

Programın Öncelikleri

Program kapsamında herhangi bir öncelik bulunmamaktadır.

İdare Tarafından Desteklenecek Proje Bütçesi Limitleri

Bu program çerçevesinde proje yürütücü kuruluşuna verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: 

Asgari tutar: 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası)
Azami tutar: 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası)


Başvuru Şekli

 • Proje tekliflerinin “KOP Okuyor Projesi Başvuru Rehberi”ne uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • Proje teklifleri “KOP Okuyor Projesi Başvuru Formu ve Ekleri” doldurularak yapılacaktır.
 • Doldurulan form ve ekler, ıslak imza ile imzalandıktan sonra PDF dosyasına dönüştürülecek ve elektronik ortamda http://kopokuyor.kop.gov.tradresinden idareye iletilecek, ayrıca ıslak imzalı olarak belgenin aslı elden veya posta yoluyla belirlenen tarihler içinde idareye sunulacaktır.
 • Posta veya kargo şirketi yoluyla yapılan gönderiler son başvuru tarihinde idareye ulaşmamışsa değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Islak imzalı ve elektronik belgenin birebir aynı olması gerekmektedir.

Başvuru Süresi

 • Proje teklifleri 05/08/2016 – 01/10/2016 tarihleri arasında alınacaktır.

Teklif Çağrısı

 • Projeye “KOP Okuyor Projesi Başvuru Rehberi'nde belirtilen kriterleri sağlayan tüm kurum ve kuruluşlar başvurulabilecektir.

Projelenin Gerçekleştirileceği Yer

 • Proje, KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin faaliyet gösterdiği illerde (Aksaray, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat) gerçekleştirilmelidir.

Proje Başvuru Sayısı

 • Bir kurum en fazla iki ayrı projeyle başvurabilir.
 • Bir kurumun ortak olabileceği proje sayısında sınırlandırma yoktur.
 • Bir projedeki ortak kurum sayısında sınırlandırma yoktur.

Başvuru Dokümanları

Program ile ilgili dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

KOP Okuyor Projesi başvuru formunu linke tıklayarak açılan anket formundan yükleyebilirsiniz.

Başvurmak için tıklayınız.

 

 

Etkinlik Takvimi

Dernek Scripti: Medya İnternet