Okumayı Sevdirme ve Yazma Kültürünü Geliştirme Derneği

Cemil Meriç Kitap Kulübü kuruldu

Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile OYKÜDER imzaladıkları ortak protokolle "Cemil Meriç Kitap Kulübü" kuruldu.

Cemil Meriç Kitap Kulübü kuruldu Haberler

Okumayı Sevdirme ve Yazma Kültürünü Geliştirme Derneği olarak (OYKÜDER) Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile ortak yaptığımız çalışmalar sonucunda "Cemil Meriç Kitap Kulübü"nün protokolünü imzaladık. OYKÜDER olarak kitap kulübünün kurulmasında emeği geçen Okul Müdiresi Sayın Hayrunisa Özer hanımefendiye teşekkür ediyoruz. 

KOORDİNATÖRLER

1. Hayrunisa Özer -Okul Müdiresi

2. Hikmet Yılmaz - OYKÜDER Başkanı

1. YÜRÜTME KURULU

 1. Mücahit Ildırar-Meslek
 2. Hatice Özdoğan-Meslek
 3. Zeynep Eşmekaya-Meslek
 4. Hasan Karaçay-Tarih
 5. Yelda Aksoy Kazancı-Matematik
 6. Nazife Akdoğan-Tarih
 7. Büşra Oğütçü-Meslek
 8. Fatma Yedipunar-Biyoloji
 9. Berrin Özdemir-Edebiyat
 10. Muhammet Bölükbaşı-Biyoloji

PROJE EKİBİ

Proje Koordinatörü

OYKÜDER

Proje Denetim

Hayrunisa ÖZER- Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

PROJE YÜRÜTME KURULU

Koordinasyon

Hatice Özdoğan-Zeynep Eşmekaya

Sosyal Faaliyetler

Mücahit Ildırar-Derya Güney Gökbudak-Muhammet Bölükbaşı-Nazife Akdoğan

Seminer-Konferans-Söyleşi

Yelda Aksoy Kazancı-Fatma Yedipunar-Büşra Öğütçü-Hasan Karaçay

Özet Takip - 9. sınıflar

Fatma Yedipunar-Büşra Öğütçü

Özet Takip - 10. sınıflar

Nazife Akdağ-Hatice Özdoğan

Özet Takip - 11. Sınıflar

Mücahit Ildırar-Muhammet Bölükbaşı-Yelda Aksoy Kazancı

Özet Takip - 12. sınıflar

Hasan Karaçay-Zeynep Eşmekaya

 

2. PROJENİN GEREKÇESİ

Ülkemizin acı gerçeklerinden birisi de elbette ki okumama hastalığıdır. Her gün gelişen ve hızlı bir değişime uğrayan dünyamızda bilginin kaynağı olan kitaplara gereken önemi vermekten uzağız. Günde ortalama 4-5 saat gibi düzenli olarak televizyon izleyen, internet kafeleri ve eğlence mekanlarını dolduran gençlerimiz sıra kitap okumaya gelince maalesef vakit bulamamaktan şikayet etmektedirler. Bu okumama hastalığına çözüm bulmak ve okumayı sevdirmek amacıyla bu proje hazırlanmıştır.

3. PROJENİN AMACI

Öğrencilere, okul içinde ve okul dışında yapılacak etkinliklerle kitap okumayı sevdirmek amaçlanmaktadır.  Bu amaca yönelik “kitap kulübü” kurularak öğrencileri okumaya yönelik daha aktif hale getirmeye çalışılacaktır.

4. PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR

 • Öğrenciler, kitap okuma sevgisi kazanacaklar, gelecekte okuyan okumayı bir kültür haline getiren nesiller için bugünden okuma alışkanlıkları kazanacaklardır.
 • Bilgi dağarcığı ve kelime hazinesi zenginleşen öğrencilerin öğrenme ve anlama yetenekleri geliştikçe hem konuşma yeteneği hem de derslerdeki başarıları artacaktır.
 • Öğrenciler, açık ve etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözme becerisi ve anlayarak okuma becerisi kazanacaklardır.
 • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi kazanarak, kelime hazineleri zenginleşecektir.
 • Toplumsal olaylara bakış açısı değişeceğinden dolayı, bu tür olaylara karşı her zaman için çözüm odaklı olacaktır.
 • Proje kapsamında yapılacak olan etkinlikler ve seviyelerine uygun kitaplarla, öğrencilerin okuma alışkanlıkları daha da artacaktır.
 • Hayal gücü zenginleşerek farklı bakış açıları geliştiren, düşünen öğrenciler yetişecektir.

5. PROJE YÜRÜTME KURULU’NUN GÖREVİ

 • Projenin bir planlı dahilinde yürütülebilmesi için; “Okul Eylem Planı” hazırlanacak
 • Projede kullanılacak sloganın belirlenmesi
 • Okunacak eserlerin seçilmesi ve kitap havuzuna aktarılması
 • Kulübün sosyal medya hesabının kurulması (Facebook)
 • Proje ile ilgili afişlerin hazırlanarak okulda herkesin görebileceği yerlere asılması
 • Düzenlenecek olan Kitap Okuma  Yarışması ile ilgili Değerlendirme Komisyonu’nun kurulması,
 • Seçilen eserlerin okul kütüphanesinde bulundurulması için çalışmalar yapılması,
 • Kitap okumayı özendirmeye yönelik, yarışmalar düzenlenmesi ve tüm öğrencilerin bu yarışmaya katılımının sağlanması,
 • Öğrencilere deneme, biyografi, anı, gezi…. dalında eserlerin okunmasının önemi anlatılmalı. Edebiyat, Felsefe ve meslek derslerinde, bu tarz eserlerin okutularak, tartışma ortamları oluşturulması
 • Okulda ve sınıflarda kitap okumayı özendirmesi amacıyla panoların oluşturulması,
 • Okula yazarların davet edilerek, imza ve söyleşi günleri düzenlenmesi,
 • Okulda veya halka açık yerlerde farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliklerinin düzenlenmesi,
 • Okulda “Kitap Çılgınları Kulübü veya Kitap Hayranları Kulübü”nün kurulması
 • Öğrencilerin seçilen kitaplara daha rahat ulaşabilmesi için, okulda kitap satış standının kurulmasının sağlanması,
 • Belirlenmiş kitaplar üzerinde okul/sınıf münazaralarının düzenlenmesi,
 • Okul içinde çeşitli yarışmaların düzenlenmesi (masal, fıkra anlatma, şiir okuma vs.)
 • Tüm öğrencilerin, evlerinde kendi kitaplıklarını oluşturmalarının sağlanması,
 • Okulda, duvar gazetesi, okul dergileri, okul gazetelerinin çıkarılmasına yönelik çalışmanın yapılması,
 • Okul Aile Birliğine kitap okumanın önemi anlatılarak, yapılacak olan ortak çalışmayla, evlerde aile bireylerine yönelik okuma saatlerinin ayarlanmasının sağlanması
 • Kitap okumada örnek teşkil eden öğretmen, öğrenci ve velilerin web sitesinden duyurulması,
 • Proje kapsamında gerçekleştirilmiş olan faaliyetleri içeren dönem sonu raporlarının 6 Ocak 2017 ve 5 Mayıs 2017 tarihlerinde Proje Yürütme Kuruluna teslim edilmesi.

6. KİTAP KULÜBÜNE GİRİŞ

 • Ayda en az 2 kitap okunarak özeti çıkarılacak,
 • Okunan kitapların özetleri zamanında sınıf öğretmenine teslim edilecek,
 • Sosyal faaliyetlere katılacak.

7. KİTAP KULÜBÜNDEN ATILMA

 • Ayda 2 kitap okuma şartına uymama
 • Kitapların özetlerini zamanında teslim etmeme
 • Öğrenciye yakışmayan davranışlarda bulunmak
 • Okul kurallarına uymama
 • Kulübün yapmış olduğu faaliyetlere 2’den fazla katılmamak

8. KİTAP KULÜBÜNÜN FAALİYETLERİ

 • Kitap üzerine söyleşiler,
 • Yazarlarla özel sohbet ve röportaj,
 • Piknik organizasyonları,
 • Sinema, tiyatro ve konserler,
 • Tarihi ve kültürel mekan gezileri (il içi ve il dışı)

9. 2016-2017 Öğretim yılı Kitap Okuma ve Özet Yazma sonucuna göre verilecek ödüller

1- Ödüllendirme okul bazında yapılacaktır.

2- Her sınıf kendi arasında yarışacaktır ve en çok kitap okuyan sınıf 1. lerine özendirici hediyeler verilecek.

3- Sınıf  birincileri arasında en çok okuyan öğrenci, okul birincisi kabul edilecek olup 1. lik ödülü olan çeşitli hediyeler verilecektir.

4- Ödüllerin maliyeti OYKÜDER tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Takvimi

Dernek Scripti: Medya İnternet